Press "Enter" to skip to content

De unge og deres stressede verden

 

I mit arbejde har jeg haft kontakt til mange unge mennesker fra uddannelsesmiljøet, typisk gymnasie- og handelsskolerne. Hvem kunne forestille sig at så unge mennesker også kunne få problemer med stress?

Ifølge kilder fra Syddansk Universitet og Sundhedsstyrelsen har op til hver 4. unge mellem 16 og 24 år et (for) højt stressniveau. Og hos pigerne er det helt oppe på hver 3.

Man ved ikke helt hvorfor der er forskel på drenge og piger men hælder til, at det kan være, at pigerne har større reflektionsevne eller måske er det en biologisk ting. Samtidig er der en holdning til, at piger bekymrer sig mere om fremtiden. Der er grund til bekymring…..

Forskere fra Aarhus Universitet har nærstuderet to 2.g-årgange på to gymnasier i Aalborg og fundet ud af, at mere end hver anden elev her har et stressniveau svarende til den mest stressramte femtedel af befolkningen!. Og her snakker vi personer, der typisk vil blive henvist til en behandler med stresshåndtering.

Hvad skaber den dårlige stress hos de unge?

En nærmere undersøgelse af artikler og studier har vist at nedenstående 6 områder skaber den største grobund for den dårlige stress hos studerende:

  • For lidt tid til sociale aktiviteter efter skole
  • Konkurrence mellem medstuderende
  • Forventningspres fra en selv
  • Forventningspres fra skolen
  • Manglende støtte fra lærere
  • Konflikter i hjemmet

Især forventningspresset fylder meget. I dag får de selv ansvaret for deres liv med en masse valg til følge. Der er ikke nogen, der nødvendigvis fortæller dem hvad de skal. Samtidig skal man være den bedste til alt.

Deres tanker går eks. på ”Jeg skal vide og kunne alting i skolen”, ”Jeg skal gøre alting perfekt, ellers er jeg ikke god nok”, ”Alle skal kunne lide mig, ellers er jeg ikke god nok”. Problemet med den slags tankemønstre er, at det tit giver udfordringer for den unge. Det kan være humøret og livsglæden det går ud over idet han/hun har svært ved at leve op egne forventninger og oplever måske i stedet et nederlag. Hvis så personen samtidig trækker sig fra sociale sammenhænge med venner og familie for at fokusere endnu mere på sine præstationer, er den onde cirkel skabt.

Opgaven ligger her i at anerkende dem for den de er fremfor hvad de kan. Det vil være med til at booste deres selvværd.

Sociale medier

Her ligger en vigtig opgave i at få de unge til at forstå, at gode relationer ikke opbygges på nettet men derimod i den virkelige verden. At få dem til at droppe de sociale medier er nok ikke en option.

Flere undersøgelser har vist at mængden af ”likes” på sociale medier har stor betydning for de unges selvværd og velbefindende. Forskere har også tolket, ud fra undersøgelser, at teenagepiger med flest kontakter på de sociale medier, også er dem med størst bekymring for deres udseende hvilket afspejler lavt selvværd. (kilde: Psykiatrifonden).

Jeg tror altid, at der har været stress hos de unge i uddannelsessystemet men hvor det før typisk var dårlig økonomi, boligforhold o.s.v., er det nu en meget større verden de unge skal forholde sig til og i øvrigt tage ansvar overfor. De overdænges med nye indtryk hele tiden og skal lære at sortere i dem.

Vi skal passe på de unge mennesker – de er vores fremtid!