Press "Enter" to skip to content

Hvad er din model af verden?

En tur i biffen

Du og dine venner/veninder har været i biografen og se en film. Da filmen slutter sætter I jer på en café og snakker om den. Du synes, at det var en rigtig god film med masser af spænding. En af de andre mener, at den var kedelig og intetsigende og en dine andre venner synes, at skuespillet var dårligt.

Det er den samme film I har set men jeres individuelle oplevelse og fortolkning er forskelligt.

Som mennesker kan vi ikke opleve hele virkeligheden. Den del vi kan opleve bliver i stedet vores model af verden. Vi fortolker egne oplevelser og de bliver derfor kun vores egen subjektive fortolkning af verdenen omkring os. Det betyder, at det der er sandt for dig ikke nødvendigvis er sandt for andre og alting kan ikke gengives gennem ord. Mange ting udelades eks. fordi det er irrelevant og nødvendigt for at vi ikke skal blive overvældet af vores oplevelser.

Vi overfaldes af informationer

Vi modtager hele tiden millioner af informationer gennem vores 5 sanser og langt de fleste filtreres fra automatisk. Det skaber et generaliseret og forvrænget billede af det vi oplever

Vores arv og miljø er også med til at skabe de filtre vi bruger til at fortolke alting med, et filter der er unikt for det enkelte menneske. Af samme grund er der ikke 2 mennesker med helt den samme fortolkning af den samme oplevelse.

Denne forenklede verden (oplevelse) bruger vi til vælge vores handlinger, vurdere situationer og træffe beslutninger.

Lige børn leger bedst

Det er selvfølgelig dybt forenklet, men ud fra ovenstående så omgiver vi os helst med folk der ligner os og vores model af verden. Det bekræfter jo, at vi ikke er helt galt på den og fjerner en usikkerhed om, at vi kan tage fejl i vores fortolkninger.

Forvrængninger, Generaliseringer og Udeladelser

En forvrængning kan være at ting opleves anderledes en de i virkeligheden er. Mange mennesker går op i hvad andre mennesker tænker om dem men spørger aldrig for at få det bekræftet. Vi tror, vi ved hvad andre mennesker tænker og derfor forvrænger vi meningen af det de siger. Det kan også være en forvrængning hvis vi tillægger en handling en anden betydning end den var tiltænkt. Eksempelvis, en kollega der roser een for et godt stykke arbejde, hvorpå man bagefter tænker hvad hans bagtanke mon kan være.

Generaliseringer har den fordel, at vi bliver i stand til at rumme mere information så vi ikke hele tiden skal tage stilling til velkendte informationer. Det kan være mennesker, kompetencer, oplevelser og situationer. Har vi oplevet noget dårligt engang så kan den generalisering godt slå igennem næste gang vi oplever noget lignende. Det er eks. en fordel hvis man gerne vil undgå at ramme sig selv over fingrene næste gang man slår et søm i væggen.

Udeladelser – anslået modtager vores hjerne mere end 10. mio. impulser i sekundet men vi opfatter “kun” mellem 15 og 40 impulser i sekundet gennem vores 5 sanser i vores bevidste sind. Det ubevidste sind modtager til gengæld væsentligt mere. Mange af disse informationer vælger vi bevidst eller ubevidst at udelade hvis vi skal gengive en oplevelse – men det der går igennem til vores bevidste sind bekræfter vores model af verden.

Ovenstående er måske lidt langhåret men pointen er at ethvert mennesker har sin egen opfattelse – model af verden

Hvad er din model af verden…..?